Vern om matjorda!

  • Tips en venn om denne siden

Matjord er en knapp ressurs. Det tar 1000 år å danne et godt lag matjord. 3% av landarealet i Norge er dyrket mark. Bare 1/3 av dette igjen er jord det kan dyrkes matkorn i. Tenk deg om før du bygger ned matjord.

Sommeren og høsten 2016 har Adresseavisen rullet opp i uttallige artikler hva som har foregått rundt utbyggingssaker bl.a på østsiden av Trondheim. Det kommer klart fram at det er pengene som rår når det gjelder utbygging og dyrkajorda må gi tapt, noe fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har påpekt i mange år.

Opsjonsavtaler må fram i offentligheten og regjeringa må gripe inn mot nedbygginga av dyrkajord i Trondheim, sier han. Vi må sikre åpen debatt om byutvikling slik at folk får tillit til politiske prosesser.

Vern om dyrkajorda er viktig. Knapt 3% av arealet i Norge i dag er dyrka jord, og bare en tredjedel av dette igjen er god nok til matkorndyrking. Den beste matjorda i Trøndelag ligger rundt fjorden, langs elvene nede i dalen. Den ble dannet under forrige istid, og har vært dyrket siden før vikingetida. I en verden med økende befolkningsvekst er det behov for mer matproduksjon, og alle land må bidra med mat til egen befolkning, sier Rosmo. Da er det bekymringsfullt at den beste matjorda planlegges nedbygd. En siste utvei hvis matjord må gi tapt for utbygging er jordflytting. Det er en kunnskapskrevende prosess, med en kostnad som må ilegges utbygger. En må se på alternative utbyggingsmuligheter og sjekke om behovet for utbyggingen virkelig er der.

Det er jeg som eier jorda her!

5. mars gjennomførte Sør-Trøndelag Bondelag et arealkurs for lokallagsstyrene og andre interesserte medlemmer og grunneiere. Mange kom på kurs om høyaktuelle tema.

Folk med fakler demonstrerer mot nedbygging av matjord

Sett lys på jordvernet - fakkelaksjon!

Fredag 2. februar organiserer vi sammen med Malvik Bondelag fakkelaksjon på Leistad der det er foreslått å bygge ny travbane. Vi håper mange som støtter at matjorda skal brukes til matproduksjon kommer og deltar den timen aksjonen varer, sier fylkesleder Kari Åker.

Kari Åker

Norsk Kylling vil bygge ned matjord

I ettermidddag fredag 8. desember ble det klart at Norsk Kylling velger å plassere sitt nye slakteri i Orkdal, og vil dermed legge over 100 dekar matjord under asfalt. - Norsk Kylling skiter i eget reir, mener Kari Åker, leder i Sør-Trøndelag Bondelag

Skjetlein

Nei til travbane på Skjetlein

-Bygging av ny totalisatorbane på matjorda på Skjetlein Videregående Skole må være tidenes dummeste og mest ubetenksomme forslag- sier fylkesleder Lars Morten Rosmo, som også er leder i skoleutvalget på Skjetlein

Bygging av E6 med utsikt over jorder og veibygging mot Melhus

Områdeplan Melhus spiser opp store områder med matjord

Foreslått områdeplan for Melhus vil bygge ned litt over 1000 dekar av den beste matjorda vi har i fylket. Dette er lite klima- og miljøvennlig. Det er på tide å se hva som kan gjøres av fortetting og bygging i høyden og dybden i de eksisterende, bebygde områdene i Melhus sier fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag i en uttalelse til områdeplanen.

Lars Morten Rosmo NB Loen Foto: BJSS STB

Champagne, jord og mat

Jula er over og mye god mat har vært på bordet. Men hvor kommer maten egentlig fra og hvem produserer den? Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har sine betraktninger rundt dette:

Egil Berdal og Turid Mjønesaune peker mot fjellet der tunellen kommer ut på Mjønes Fv 714

Kan vi flytte vei før det hugges i fjell?

Det er ”godt gjort” av ansvarlig planlegger Statens Vegvesen å treffe på den ene av to bosetninger langs den i hovedsak svært tynt befolkede fjorden. På denne måten blir to gårdsbruk ødelagt og flere familier får ødelagt sitt bomiljø for all framtid, innleder organisasjonssjef Jon Gisle Vikan Sør-Trøndelag Bondelag sin høringsuttalelse for reguleringsplan for fylkesvei 714 Stokkanhaugen – Sundan. Og det er kryssinga over Åstfjorden det siktes til.

Sør-Trøndelag Bondelag på besøk hos Norsk Kylling Foto: Tor Inge Lien

Myr eller matjord?

Å velge mellom myr eller matjord et vanskelig, men et viktig valg når ny virksomhet trenger plass. Norsk Kylling på Støren trenger plass til et nytt slakteri og foredlingsanlegg for kylling.

Dette skjer i Sør-Trøndelag Bondelag

Torsdag
02
August

Styredag for fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag 02.08.2018

Trondheim i forbindelse med Matfestivalen
Søndag
26
August

Åpen Gård i Rissa

Reins Kloster, Hans Henrik Hornemann
Tirsdag
28
August

Styremøte i Sør-Trøndelag Bondelag 28.08.2018

Bondelagets Servicekontor, Trondheim

Våre samarbeidspartnere