Alle medlemmer og de som tenker på å bli medlem er hjertelig velkommen til møte foran jordbruksforhandlingene på Stiklestad Nasjonale Kultursenter onsdag 10. april. 

Vi starter kvelden med middag i restauranten kl 19.00. Her ønsker vi et lite hint, slik at vi vet hvor mange som kommer. Gi beskjed til Liv Guri Kvello på tlf 45 42 30 80. 

Møtet starter kl 20.00 i rom Nadaros. 

Politikerne som har vært med på fjøsbesøk er også invitert til dette møtet. 

Asbjørn Helland, leder i Nord - Trøndelag Bondelag, er ordstyrer.