Verdal Landbrukslag hadde i dag et styremøte der Anne Grete Rostad informerte styret om at Verdal Kommune har satt en urettsmessig høy takst på landbrukseiendommer. Resultatet av dette er at gårdbrukere betaler en altfor høy eiendomsskatt. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi har samkjørt oss med Vuku Landbrukslag og kommer til å kjøre et samlet medlemsmøte.

Vi inviterer til et medlemsmøte på onsdag 14. mars på SNK klokken 19.00, rom Nidaros, der vi vil informere om dette. Målet er å få en mer rettferdig eiendomsskatt av landbrukseiendommer.

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til et interessant møte!