ÅRSMØTE  I VUKU LANDBRUKSLAG 2012

 

Sted: Stene Gård (Egil og Åse Brenne)

Dato: Onsdag 31. oktober

Tidspunkt: 19.30 – 23.15

 

SAKLISTE :

SAK 1: Åpning ved leder.

 

SAK 2: Godkjenning av innkalling og sakliste

-Godkjent

 

SAK 3: Valg av møteleder og referent

-         Audhild Slapgård er møteleder

-         Tore Sul Grande er sekretær

 

SAK 4: Valg av to personer til å underskrive protokollen

-         Steffen Rotmo og Egil Brenne. Videre ble det vedtatt at alle som er tilstede skriver under.

SAK 5: Årsmelding

-Audhild Slapgård leste opp årsmeldingen.

Enstemmig godkjent.

 

SAK 6: Regnskap

Torbjørn Stene leste opp regnskapet.

Underskudd på kr 18 637,-

Enstemmig godkjent.

 

SAK 7: Valg

Leder: Audhild S. Slapgård, gjenvalgt, 1år

Nestleder: Kjell Morten Slapgård, ikke på valg, 1år igjen

Kasserer: Torbjørn Stene, ikke på valg, 1år igjen

Sekretær: Tore Sul Grande, ikke på valg, 1år igjen

Studieleder: Steffen Rotmo, gjenvalgt, 2år

Styremedlem: Tore Sellægg, ikke på valg, 1år igjen

Vara medlem 1: Kristine Karlgård, gjenvalgt, 2år

 

Valgkomite

Leder Karin Rekve, ikke på valg (1 år)

Tor Egil Nicolaisen, ikke på valg (2 år igjen) 

Jonas Stensli (3 år Ny)

 

Revisorer               

Odd Eklo, valgt 1 år

Odd Hjelde, valgt 1år

 

Utsending til fylkesårsmøte : Leder + Kjell Morten Slapgård

 

SAK 8: Godtgjørelse til styret

Leder : 9000 kr pr år.

Øvrige styremedlemmer 500 kr pr. år i tillegg 500 kr dag møte.  

 

SAK 9: Arbeidsplan 2012

-         Arbeidsplanen ble i all hovedsak gjennomført.  Med unntak av Quis kvelder.

SAK 10: Innkomne saker

Ingen