Konstitueringsmøte Verdal Landbrukslag

Sted: I kafeen på SNK

Dato: 19.11.2012

Tid: 19.00 – 21.30

Tilstede: Anton Lund, Annes Grete Rostad, Liv Guri Kvello og Ole Einar Ness

Ikke tilstede: Jørgen Baumfelder og Elin H Sikkeland

Referent: Liv Guri Kvello

 

 

Sak 1: Gondkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent.

 

Sak 2: Konstituering

Nestleder: Anton Lund

Kasserer: Ole Einar Ness

Sekretær: Elin H Sikkeland

Skolekontakt: Jørgen Baumfelder

Styremedlem: Anne Grete Rostad

 

Sak 4: Julehilsen

Vi skriver en nyttårshilsen der vi forteller om hvilke planer vi i styret har for det kommende året. Da har folk bedre tid til å lese det også. Skal være i postkassene til medlemmene helga før julaften.

Anne Grete skriver julehilsen.

 

Sak 5: Generelt

·         Få en oversikt over bønder som ikke er medlemmer – Anne Grete

·         Vi ønsker å holde et godt forberedt møte med lokal politikerne i stedet for å ha et forhastet møte som blir halvgjort (jfr. Oppfordring fra bondelaget).

 

Punkter til sakliste til neste møte:

·         Møterom – Anne Grete

 

·         Salg av tomt – Ole Einar

o   Ta kontakt med kommunen og få historikken på området.

 

·         Bygdelags konto – Ole Einar

o   Bygdedagskontoen – hvordan får vi tak i pengene – kontakt Liv Sellæg i banken.

 

·         Midt-deler mellom Levanger og Verdal

o   Hva er planene – snakk med servicekontoret – Ole Einar?

 

·         Brainstorming for 2013:

o   Be inn til medlemskveld, spanderer mat, holder drikke selv/nyttår/ Bondepub/quiz

o   Invitere 3-4 parti til medlemskveld

§  Invitere de på en gårdsbruk runde med info med presentasjon av noen nøkkeltall fra 2-3 gårdsbruk. Hva prod.tilskuddet utgjør for eksempel.

o   Liv Guri må finne de tre punktene som vi skal fokusere på.

o   Medlemsskriv som kommer ut noen ganger i året, som viser hva som skjer og hvem vi er

o   Flere bondepuber gjennom året/bondequiz

o   Skolefrokost (der noen forteller hvor hvitosten, salamien og brunosten f.eks) kommer fra

o   Mediestunt mot avisene om aktivitetsplanene

o   Positivt stunt i forkant/under jordbruksoppgjøret

o   Medlemsmøter med tidsaktuelt tema – eller noe helt anna enn landbruk – noe som har samfunnsinteresse, eller setter landbruket på spissen.

o   Velkomstpakke for nye bønder i bygda

o   Mulighetene på sikt å få til et mobiliseringsprosjekt for Verdals bønder, sammen med kommunen – møte med kommunen

o   Eventuelt anna som folk vil ha med

 

 

 

 

Møtet hevet.