Verdal Landbrukslag har avholdt årsmøte og styret er konstituert. 

Leder: Liv Guri Kvello

Nestleder: Anton Lund

Kasserer: Ole Einar Ness

Sekretær: Elin Sikkeland

Skolekontakt: Jørgen Baumfelder

Verveansvarlig: Anne Grete Rostad

Studieleder: Anne Grete Rostad

HMS ansvarlig: Anton Lund