Årets kampanje foran jordbruksforhandlingene heter "Norge trenger Bonden", og Verdal Bondelag inviterte til en morgenøkt i fjøset.

 

Etterpå ble det en faglig orientering om frisk satsing fra unge bønder i Verdal, i dag representert av Eirk Skjørholm (kjøp av melkekvote, robot og utbygging) og Anton Lund (fjøsbygging og satsing på kjøttfeproduksjon). Dyrlege Roy Anders Berg kom med mange faglige og gode innspill. 

Tilslutt ble det kaffe og vaffel rundt kjøkkenbordet, mens den faglige praten gikk livlig. 

NRK radio intervjuet dyrlege Roy Anders Berg og leder i Verdal Bondelag Anton Lund (bildet til venstre). Trønderavisa filmet leder Anton Lund (til høyre).

Under kampanjen "Norge trenger bonden" vil Bondelaget vise særpreget ved det norske landbruket, og hva samfunnet får av fellesgoder: Et mangfoldig landbruk bygget på små og mellomstore gårdsbruk over hele landet, som produserer trygge og kortreiste råvarer av høy kvalitet.

- Visste dere at alle de "små" melkebøndene produserer halvparten av den melka som blir produsert i Norge dag? spurte leder i Verdal Bondelag, Anton Lund. Det er viktig å ta vare på alle bønder, i alle størrelser, for blant annet å kunne produsere og levere nok melk til en økende befolkning. 

Bonde Eirk Skjørholm her med avlsoksen på gården.

Verdal Bondelag takker Eirk Skjørholm og Aslaug Stiklestad for at de stilte fjøset og kjøkkenet sitt til disposisjon.