Påmelding sendes til Anne Grete Rostad:  E-post: anegretta@hotmail.com eller mobil: 917 38 163 innen 7. november. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder.

Medlemmer av Verdal landbrukslag deltar gratis, øvrige må betale en egenandel på kr. 100,-

Ved påmelding ønsker vi navn, telefonnummer og e-postadresse

Hensikten er å få flere til å komme i gang med søknadsskrivingen for å få utløst grøftetilskudd i 2013. Møtet er lagt opp til et arbeidsmøte med litt teoretisk inngang, og en arbeidsøkt med søknadsskriving.

12. november kl. 19.30  - 22.00

19.30 – 20.30  Jørn Brønstad fra Norsk landbruksrådgivning kommer for å si litt om hvordan man vurderer behov for grøfting av arealer, og hvilke vurderinger man bør gjøre for å bestemme seg for hvilken type tiltak man ønsker å gå for i en eventuell søknad. Avveining kostnad – nytte mm.

20.30 – 20.45  Gjennomgang av søknaden – hva skal fylles ut og hvordan fyller vi ut grøfteplan og miljøplan trinn 2.

20.45 – 22.00  Det vil så bli mulighet for de som ønsker å få hjelp til å komme i gang med søknadsskrivingen.

Ingrun Sivertsen fra Innherred samkommune vil også være til stede.

TA MED:

  • Kart over aktuelt areal det søkes grøftetilskudd på i målestokk 1:2000 eller 1:1000
  • Dersom det eksisterer – gamle grøftekart over aktuelle areal
  • Miljøplan trinn 2 for de som har dette
  • Gårdskart
  • Gjerne bærbar PC

 

For å få ut oppdaterte kart benytt www.skogoglandskap.no og gå inn på «gårdskart på nett».

 

Velkommen!