REFERAT STYREMØTE

VERDAL LANDBRUKSLAG

 

Sted: Hjemme hos Ole Einar Ness

Dato: 13.05.12

Tid: 11.00 – 14.00

Tilstede: Jan Lundsaunet, Pål Skavdal, Anton Lund, Ole Einar Ness og Liv Guri Kvello

Ikke til stede: Jørgen Baumfelder

Referent: Liv Guri Kvello

 

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

 

Sak 2: Planlegging av aksjoner etter bruddet i landbruksoppgjøret

 

TIL ALLE MEDLEMMER I VERDAL LANDBRUKSLAG

Verdal Landbrukslag hadde møte i dag om hvordan vi mest effektivt skal aksjonere mot statens tilbud i landbruksoppgjøret, nå som det ble brudd. Vi håper at så mange som mulig har mulighet til å sette av noen timer i våroinna, slik at vi blir så mange som mulig!

 

Her er hva vi kommer til å gjennomføre:

Rundballer

-      Rundballer med påskrift langs E6, Vekta – Jan har henger, Pål har rundballer, spraylakk

-      Rundballer ved Rv 72 på ekra hos Ole Einar Ness

 

Til salgs plakat på traktor

-      Anton har kvite finerplater, for til salgs-plakater, spraylakk, bore hull, strips/ståltråd
(styret lager noen, oppfordrer flere til å lage til seg selv)

-      Plasseres: hvis stort nok oppmøte: Jernbanestasjonen, Amfi, Mega

”Til salgs grunnet dårlig landbruksoppgjør”

 

Kuppe parkeringsplass utenfor Amfi/Bunnpris evt Mega/Surjulet

      Dele ut løpeseddler – husk å kopiere opp

-      Henge et banner mellom to traktorer

 

Banner:

-      2 stk Hengende på brua over E6 og Rv 72 – Jan har kvit vindsperre, rød spraybokser, strips, kniv

 

Styret kommer til å møtes igjen i kveld for å lage bannere og plakater. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å lage tilsalgs- plakater til sin egen traktor.

 

Oppmøte, for alle sammen i morgen, mandag: På den åpne plassen mellom YX bensinstasjon og Stekket

Klokken: 09.30 - Vi ønsker at vi har fordelt oss, sannsynligvis på parkeringa utenfor Bunnpris/Amfi) og stå klare til butikkene åpner kl 10

 

Vi ønsker at alle har mulighet til å møte opp, med traktor (vi lager tilsalgs plakater i kveld) for å dele ut løpesedler.

Vi kommer til å ta bilder av aksjonene våre og sende inn til styret i Nord Trøndelag Bondelag. Lokalavisa vil også bli kontaktet.

 

Møtet hevet.