1. Godkjenning saksliste og innkalling
  2. Godkjenning referat fra sist møte 
  3. Orienteringssaker
  4. Evaluering bondepøbb
  5. Søknad fra Stiklestad Seterlag om støtte til gjerde
  6. Bondevenn og bonde-til-avisa
  7. Åpen gård 
  8. Førstehjelpskurs
  9. Politikerdag
  10. Avtale SNK
  11. Møte med Levanger og Verdal Landbruksforum.