REFERAT STYREMØTE

VERDAL LANDBRUKSLAG

 

Sted: I kafeen på SNK

Dato: 12.03.12

Tid: 10.30 – 13.00

Tilstede: Jan Lundsaunet, Pål Skavdal, Anton Lund, Ole Einar Ness, Jørgen Baumfelder Liv Guri Kvello, Anne Grete Rostad

Referent: Liv Guri Kvello

 

Sakliste:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Godkjent

 

Sak 2: Eiendomskatt

Anne Grete Rostad informerte styret om taksteringen av eiendomskatten på landbrukseiendommer.

En gårdbruker skal ikke betale eiendomsskatt for andre bygninger enn bolighuset på gården. Dette er ikke tilfelle slik det er i dag.

Landbrukseiendom skal også få fratrekk. Denne faktoren bør alle gårdbrukere sjekke er riktig, fordi kommunen ikke har regnet riktig på dette området. Dette er et av punktene som vi ønsker å ta opp på medlemsmøtet.

Drifta på gårdene er ulik. Derfor blir det ikke riktig å bruke en flat faktor og alle bygninger som skal medregnes da noen gårder ikke er i drift og dermed har lavere verdi, noe kommunen gjennomfører i dag.

Mange trønderlåner har mange m2 som ikke er i bruk. Derfor bør det være maks ant m2 på slike bygninger.

Husene er blitt takstert så høyt at verdien på gården unormalt høyt og dermed betaler gårdbrukeren for høy eiendomsskatt.

 

Sak 3: Innkalling til medlemsmøte

Verdal Landbrukslag kaller inn alle medlemmene i Verdal til hastemøte.

Dato: Onsdag 14. januar

Sted: SNK

Klokken: 19.00

Anne Grete informerer alle om prinsippet rundt taksteringen av landbrukseiendommer.

Vi vil diskutere veien videre i systemet

·         Liv Guri sender meil til Brita om tekstmelding til alle medlemmer: Fellesklage på urettmessig eiendomsskatt for landbruket. Verdal og Vuku Landbrukslag inviterer på hastemøte på SNK, rom Nidaros, onsdag 14. mars kl 19.00 for mer info.

·         Jørgen sørger for rom på SNK – rom Nidaros

·         Liv Guri sørger for logo

·         Anne Grete gir beskjed til Audhild Slapgård om at vi også inviterer medlemmene i Vuku på dette møtet.

·         Anne Grete kontakter jurist i Bondelaget for mer info ang fremgangsmåte på klagen

 

Sak 3: Generelt

·         Påskekampanjen

Jan informerte om påskekampanjen. Anton fikk i oppgave å ta tak i dette. 

·         Kandidat til styremedlem til Verdal Næringsforum

Jørgen ble foreslått.

 

 

 

Møtet hevet.