Nyttårshilsen 2012                                                                                                                           

Julestria er igjen over for denne gang, ribba er fortært og rakettene er sendt opp. Landbrukslaget hadde årsmøte på Stiklestad onsdag 12.oktober. Der fikk vi inn 1 nytt fjes i styret, men samtidig var det mange som tok gjenvalg. Jan Lundsaunet fortsetter som leder.

I år har det vært mye fokus på lavkarbodietter og smørmangel.Vi håper dere som produserer
melk klarer å levere nok norskprodusert kvalitetsmelk til Tine, slik at de kan levere nok smør til forbrukerne.

Den nye landbruksmeldinga vil bli en viktig sak framover. Det er viktig vi kommer med innspill til meldinga. Det vil bli arrangert møter der landbruksmeldinga vil bli diskutert.
Det vil også bli arrangert møte der vi vil diskutere hvilke saker vi bør prioriter i jordbruksforhandlingene.
 
HMS har også i år vært et viktig tema, og vi oppfordrer alle til å øke sin kompetanse på dette området.

Verving er et fokusområde for Bondelaget også i 2012, Følg med på informasjonen fra sentralt hold om dette, og benytt anledningen til å få flere medlemmer i laget.


På det siste årsmøte ble det bestemt at styret for Bygdadagen skal legges på is, og det vil bli valgt nytt styre hvis det blir behov for det.

Vi skal prøve å gjennomføre Kjøtt i skolen i løpet av 2012 ved Verdalsøra Ungdomsskole.

Kjøtt i Skolen er en viktig arena for å gi ungdommene innsikt i en bondes hverdag. Vi håper det kan være med på å bidra til at ungdommene får et positivt bilde av norsk produserte råvarer.

Litt senere vil det komme en oversikt over styret og andre tillitsvalgte i Verdal Landbrukslag. Det vil bli oppgitt telefonnr og e-post adresser til oss i styret, slik at det skal være enkelt å ta kontakt med oss. Nøl ikke med å ta kontakt dersom det er noe du mener vi bør engasjere oss i.

Vi ønsker med dette alle medlemmer 

Godt Nytt år!


For styret i Verdal Landbrukslag


Jan Lundsaunet
Leder