NYTTÅRSHILSEN 2015

Verdal Bondelag ønsker alle sine medlemmer et aktivt og engasjerende nytt år, og vi fortsetter å arrangere spreke medlemsaktiviteter!

På årsmøtet 2014 ble det enstemmig vedtatt å skifte navn fra Verdal Landbrukslag til Verdal Bondelag, for å få et mer tidsriktig navn på lokallaget. Det blir også et enklere og et mer forklarende navn når vi et ute og prater med folk.

På årsmøtet til Nord-Trøndelag Bondelag i 2014 ble vi kåret til Årets Lokallag. Vi ble nominert til å bli Årets Lokallag nasjonalt, og vi endte opp blant topp tre i landet. Veldig artig å bli lagt merke til, noe som gir både motivasjon og energi til å stå på videre. Det må nevnes at vi har hatt den største medlemsveksten i hele Nord-Trøndelag i 2014.

Ambisjonen vår om å være et aktivt lokallag, som skal ta tak i lokale saker som har betydning for bondenæringa i Verdal, er fortsatt tilstede. Vi ønsker å fortsette jobben med å bidra til og tilrettelegge for at bøndene i kommunen skal ha faglige og sosiale møteplasser.

Nytt for året er temakvelder. Første temakveld er 23. januar kl 19.30 på Ørens Meieri. Tema for kvelden er ”Partners betydning på gårdsbruket.” Foredraget er en presentasjon av funnene i prosjektet ”Er bonden alene? Betydning av ektefelle/partners involvering i gårdsdrift.”Påmelding innen mandag 19. januar til Anne Grete Rostad, mob: 91 73 81 63.

Vi håper at vi gjennom arbeidet med årsplanen kan tilby varierte aktiviteter, som kan være med på å skape noe positivt og bidra til økt samhørighet bøndene imellom.

Vi håper du tar kontakt med en av oss i styret dersom det er saker vi bør engasjere oss i eller du har ideer til tema vi burde ta opp på en fagkveld for medlemmer. 

Dersom du ikkje får info på sms fra oss, men ønsker det, ta kontakt med Liv Guri Kvello (45 42 30 80) så ordner hun det J

 

 

Vedlagt følger årsplan for 2015!

 

…Og følg oss gjerne på Facebook ”Verdal Bondelag” eller nettsidene til laget på bondelaget.no (under Nord-Trøndelag, lokallag)

 

 

 

 

 

Aktivitetsplan Verdal landbrukslag 2015

 

Hva

Når

Detaljer

Nyttårsbord

16. januar

Sted: Stene – Avlyst pga for få påmeldte

 

1.Temakveld ”Partners betydning for gården”

23. februar, 19.30

Sted: Ørens Meieri

Påmelding Anne Greete: 91 73 81 63 innen 19.jan

Bondepub

Februar

Stene Spa, nærmere info på hj.siden og sms

Norges Bondelags Aksjonsuke

April/Mars

Nærmere informasjon kommer.

Politikerdag

Februar/mars

Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Åpen Gård

August/september

Styret vil gjerne arrangere Åpen gård også i 2015.

Ta kontakt med noen i styret om du/dere kan tenke deg å være arrangør for et positivt og trivelig arrangement.

Bondepub

Oktober

Uformell samling, nærmere info på sms, hjemmesiden og facebook

Årsmøte

Oktober

 

 

Ikke tidfesta aktiviteter

Hva

Når

Detaljer

Kjøtt i skolen

Vår

Vi stiller opp og parterer gris/sau på ungdomsskolene. 

Bondepub

Februar

 Sted: Ørens Meieri, nærmere info hj.siden og sms

2. Temakveld ”skog”

Februar/mars

Info og program på hjemmesiden, facebook og sms

3. Temakveld ”eierskap i landbruket”

Mars

Info og program på hjemmesiden, facebook og sms

Verdalsmartnan

Høst

Bondelaget er med i martnaskomiteen og ønsker å bidra med noe for en dag.  

Nærmere info på hjemmesiden og facebooksiden vår kommer etter hvert.

Kollegalæring

 

Tema innenfor gris

 

Hilsen styret i Verdal Bondelag:

Anton Lund

Anne Grete Rostad

Ole Einar Ness

Jørgen Baumfelder

Eirik Skjørholm

Liv Guri Kvello