PROGRAM

19.30 Velkommen v/leder Liv Guri Kvello

19.35 Verdiskaping og trender i Verdalslandbruket v/  Anne Grete Rostad, styret Verdal landbrukslag

19.45 Ny regjering— nye utfordringer og nye muligheter? Alt må vel ikke være som det har vært? V/ Borgny Grande, nesteleder N-T bondelag

Tema som vi kommer innom:

Hva er de politiske skillelinjene mellom Soria   Moria og Sundvoll-plattformen? Hvorfor er det   viktig at vi beholder jordbruksavtalen? Hvordan  foregår forhandlingene, og hva regulerer de   egentlig? — er det et spill for galleriet, eller har det mening? Har dagens markedsregulering behov for en gjennomgang?

20.45 Kaffe og vaffel

21.00 Diskusjon

Hva må N-T Bondelag bringe inn til forhandlingene for at vi i Verdal skal nå målet om økt         matproduksjon? Hva er viktig for oss?

22.00 Vel hjem

Programmet kan og lastes ned her