17 personer møtte for å få påfyll og komme med innspill.

Innspillet som nå er sendt N-T Bondelag kan du laste ned her

Anne Grete Rostad hadde en kort orientering om utviklingen av landbruket i Verdal den siste 10-årsperioden. Denne presentasjonen kan lastes ned her