Vi møtes på SNK i kafeen. 

Leder: Liv Guri Kvello

Styremedlem, ny: Anne Grete Rostad

Styremedlem, ny: Elin H Sikkeland

Styremedlem: Ole Einar Ness

Styremedlem: Anton Lund

Styremedlem: Jørgen Baumfelder

 

Det ble nevnt på årsmøtet at det var ønskelig med flere sosiale kvelder og aktiviteter. Det kommer vil til å følge opp, Hvis det er noen av våre medlemmer, som har noen forslag eller vil bidra med noe er det bare å ta kontakt med en av oss i styret. 

 

Verving (hentet fra bondelaget.no) 

 

Vervekampanjen ”Tørre å spørre” ble lansert på årsmøtet 2012. Å verve nye medlemmer må bli en naturlig oppgave for alle i Norges Bondelag. Vi lanserer derfor nå verveprogrammet ”Tørre å spørre”. Målsettinga for 2012 er å verve 1500 nye medlemmer og at Norges Bondelag har 62.000 medlemmer innen utgangen av året. Et høyt og stabilt medlemstall gir økt forhandlingsstyrke og påvirkningskraft. Vervekampanjen ”Tørre å spørre” gjennomføres fra oktober til desember 2012. Lokallagene skal gis et større ansvar og tillitsvalgte skal få et større eierskap til medlemsvervingen i organisasjonen.

Slik verver du:

Bondelaget.no: Verv medlemmer via elektronisk innmelding.

Husk å oppgi ditt navn og medlemsnr under Vervet av.

 

 
SMS: Verv medlemmer på SMS: Send BONDE <navn> og <nummer> til 2030.
 
Ønsker du samtidig å bli registrert som verver? Skriv inn ditt eget navn i meldingen. Eks: BONDE Ola Nordmann 999 99 999 verver Kari Nordmann.
 
Potensielle medlemmer vil bli oppringt  i løpet av tre virkedager. Avsender får bekreftelse om at meldingen er mottatt.
 
Telefon: Ring Norges Bondelag tlf 22054500 eller fylkeskontoret ditt
 
Skjema: Last ned skjema til utfyllingher

Vervepremier:
"Vinn" gavekort i FK-butikken hver gang du verver. Ett nytt medlem gir gavekort kr 400,- i FK-butikken. Alle som verver og henter ut gavekortet, får også Bondelagets populære BONDE t-skjorte (verdi kr 100,-).

 

Slik mottar du vervepremien: 
Forutsetningen for å hente ut vervepremien er at nye medlemmer betaler medlemskontingenten.Du kan samle opp og spare vervepoeng og velger selv når du vil hente ut vervepremien.

Kontakt oss dersom du vil hente ut vervepremien. Oppgi hvem du har vervet og størrelse på t-skjorte.