Ønsker dere å jakte gås i Verdal/Levanger kommune? 

Gå inn på denne linken for nærmere info, som fremgangsmåte for jegeren, kart med soneinndeling, kontaktpersoner og priser: http://www.innherred-samkommune.no/tjenester/landbruk/natur/gasejakt/gasejakt.html

Levanger kommune og Verdal kommune fikk 14.12.07 et oppdrag fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag. Oppdraget var et vilttiltak for kortnebbgås kalt: "Organisering og bedre tilrettelegging for jakt på kortnebbgås på høsttrekket". Hensikten var at kommunene skulle bistå grunneierlag/ grunneiere i en organisering av jakt på kortnebbgjess. Hensikten var å øke jaktuttaket under høstjakta.

Innherred samkommune tok da kontakt med de mest utsatte ”kortnebbgåsområdene” og tilbød hjelp til organisering av høstjakta. I løpet av denne prosessen utarbeidet vi maler (”kokebok”) utlagt her for å tilby lett tilgjengelig hjelp for andre grunneiere/grunneierlag i Levanger og Verdal som ønsker å organisere denne jakta.

Fint om dere gir tilbakemelding om hvordan dette jaktopplegget fungerer. Det kan sendes til jaktskogn2010@gmail.com