Aktivitetsplan Verdal Landbrukslag 2013

Hva

Når og hvor

Mer info

Bondepub

Fredag 1. februar, 19.00

Inspirasjonen starter kl 20

Stene spa og kulturgård

 

Sosial kveld med inspirasjonsforedraget “Godt gjort er bedre enn godt sagt” ved Terje Ingvoldstad  og landbruksprat.

Ta med deg naboen og kom!

Førstehjelpskurs

 

Tirsdag 5.3, 12-15

Tirsdag 12.3, 19-22

Lokalene til Innherred HMS (Johs. Bruns gate 9, Verdal)

Vi arrangerer to separate kurs i samarbeid med Innherred HMS.

Kurset er gratis for medlemmer.

Begrensa antall plasser!

Ta ansvar for din egen, barnas og avløserens sikkerhet – meld deg på kurs!

Påmelding til Anton Lund, 93 67 42 42 / vig.ant@online.no innen 1.3.

Politikerdag

Februar/mars

Invitere 3-4 politiske parti pluss ordføreren til en hel dag med landbruk.

Tas med på gårdsbesøk hos tre bønder med ulike produksjoner.

På kvelden blir det paneldebatt på SNK.

I samarbeid med Vuku landbrukslag.

Møte vedrørende innspill til jordbruksforhandlingene

Mars/april

Møte for å få innspill til årets jordbruksforhandlinger.

Norges Bondelags aksjonsuke

April

Utdeling av skolefrokost, med informasjon om hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert.

Landsstevne, Norges Bygdeungdomslag

16.-21. juli, Straumen, Inderøy

http://www.landsstevne.com/

 

Her kommer vi til å få spørsmål om å være dugnadsfolk. Vær beredt på å stille opp noen timer for NBUs storarrangement!

Åpen gård

25. august

Verdal landbrukslag har et mål om å få gjennomført åpen gård i Verdal I 2013. !

Skuronnspub

Slutten av september

Tid og sted bestemmes nærmere.

Årsmøte

November

Tid og sted bestemmes nærmere.

Julebord

Desember

Tid og sted bestemmes nærmere.

 

Andre, ikke tidfesta aktiviteter

Kjøtt i skolen

Vi stiller opp og parterer gris/sau på ungdomsskolen på Øra og i Vuku, når skolen har ønske om dette. 

 

Kontakt gjerne oss i styret om det er noe du vil si oss!

 

Leder

Liv Guri Kvello

45 42 30 80

Budeia3@hotmail.com

Nestleder

Anton Lund

93 67 42 42

vig.ant@online.no

Kasserer

Ole Einar Ness

97 50 52 46

oeina-ne@online.no

Sekretær

Elin H. Sikkeland

97 67 02 65

sikkeland@gmail.com

Styremedlem

Anne Grete Rostad

92 06 79 87

anegretta@hotmail.com

Skolekontakt

Jørgen Baumfelder

41 91 73 49

jorgen@trondersopp.no