LYKKE TIL: Oddbjørn Solum og Asbjørn Helland ønsker ny leder, Anette Liseter, lykke til.

23 medlemmer møtte på årsmøtet, der også leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland, var invitert.

Av lagets årsmelding ser man at det har vært et aktivt år med diverse arrangementer i skolene, Åpen gård på Berre som ble en stor suksess og diverse studiearbeider med blant annet HMS-kurs. Lagets uttalelse til jordbruksforhandlingene var fokusert på flere saker, men prioritering av melk, storfekjøtt, sau/lam og god tollbeskyttelse var blant de fremste ønsker. Som kjent ble det et bedre oppgjør enn på mange år.

Historisk resultat

- Vi kan vel si at resultatet i år var historisk og at inntektsgapet mellom «bonde og andre» ble tettere, kommenterte leder Oddbjørn Solum.

Valgåret kan ha hatt innvirkning, men forrige oppgjør førte til brudd og aksjoner noe som ga et bra gehør i samfunnet ellers. Kan vel tenkes noen syntes:

- Nok er nok, nå må noe bli bedre. 

BRA OPPMØTE: Fra venstre Oddny Tanem, Toril Solum, Solrunn Kolstad og Herbjørn Kolstad var på møtet.- Vi er vel ikke helt fornøyd enda, så det er bare å kjempe videre. Det blir selvsagt spennende å se hvor den nye regjeringen legger lista, sa Oddbjørn. 

Fylkesveg 17

FV17 er også dette året et aktuelt tema. Bondelaget ber Statens vegvesen om å ta hensyn til jordvern, trafikksikkerhet, driftsulemper for landbruket og å ha en god dialog med grunneierne. Berørte grunneiere i Steinkjer og Verran har dannet grunneierlag for å ivareta bøndenes interesser. En advokat vil også bli engasjert for å yte bistand.

- Det kan sikkert være en tanke å opprette et grunneierlag mellom Namsos og Namdalseid. Arkeologiske undersøkelser er på gang, så det er aktivitet på veganlegget. Bondelaget oppfordrer alle til å stå på for få frem sine ønsker overfor vegbygger, sier Oddbjørn.

Motivere ungdom

Hvordan motivere ungdom til å satse på landbruk?

Namdalseid Bondelag ved leder, landbruksforum og ordfører hadde en avtale om å få til ei lokal landbruksmelding på Namdalseid.

- Det skulle blant annet handle om hvordan man skulle styrke rekrutteringen til næringa i kommunen. Vi var på et møte i Steinkjer og ble motiverte til å fortsette, men etter det har ingen ting skjedd. Vi må huske på at landbruket er den viktigste næringen på Eide, og det er lettere å satse på noe som er enn å finne på noe nytt. Det er et stort potensiale, men det skorter på ungdommer som tør å satse, sier Oddbjørn.

Oddbjørn har vært på kommunestyremøter og fortalt om ståa i landbruket og om planer som kan settes i gang. Nå er han lei av å mase, men han vet at det er realistisk med ei lokal melding om landbruket på Eide.

- Vi er enige om å komme i gang med ei prosjektgruppe og legge frem statusen nå og potensielle planer fremover. Vi må få til ei realistisk melding, plan som kan motivere ungdom, og legge den frem for kommunestyret og få svaret: Dette går vi for, sa avtroppende leder, Oddbjørn Solum.

Mye om alt

Leder i Nord-Trøndelag Bondelag, Asbjørn Helland, la frem noen tanker om den nye regjeringen og landbrukspolitikk.

TAKK: Takk for samarbeidet til Bjørn Ståle Flore, Oddbjørn Solum overrakte gave. - Det blir sikkert noen endringer både den ene og andre veien. Men vi skal ikke dømme noen før de har fått prøvd seg, sa Asbjørn.

Det var et utall punkter lederen lot rulle på skjermen, tar med noe:

Redusering av jordbruksoverføringer. Bonden skal bli mindre avhengig av statlig støtte, effektivisering trenger mindre overføringer. Sjølforsyninga skal styrkes og det skal bygges kornlager. Styrke konkurransen. Odelsloven og boplikten kan bli endret.

- Bønder har vært selveiere så lenge odelsloven har vært. Fjernes både boplikt og odelslov, er jeg redd de nyrike kjøper opp landeiendommene. Dette er skummelt, eier må være driver, presiserte Asbjørn Helland.

Optimisme

På sikt mener Helland at det er viktig å få landbruket på banen, vise hva landbruket står for og at folk ser på bøndene som matprodusenter.

- Vi er ei viktig næring som produserer mat, fornybar energi, skaffer arbeidsplasser også innen reiseliv, og vi sørger for å holde kulturlandskapet i hevd. Dette er fremtiden det, vi må vise oss frem, oppfordrer bondelederen.

Når det oppstår nye situasjoner har mange av oss en tendens til å bruke mye energi på å tenke på negative ting. Så også når vi har fått ny regjering.

- Vi må prøve å være positive ellers går det galt. Vi vet enda ikke hvor de nye lederne fører sin politikk, vi må være optimister, sa Kjell Idar Hynne.

MØTE: De startet med en gang, deler av det nye styret hadde et lite møte etter årsmøtet, Geir Kristiansen, Bodil Silset, leder Anette Liseter og Solgunn R. Ekker.

Valg

Årsmøtet gikk sin vante gang med godkjenning av årsmelding og regnskap. Leder i valgkomiteen, Bjørn Engen, presenterte de forespurte til diverse verv i Namdalseid Bondelag. Oddbjørn Solum takket for laget og sa at ledervervet hadde vært givende og spennende. Han ønsket ny leder lykke til med vervet.

Det nye styret består av: Leder Anette Liseter, Geir Kristiansen, Solgunn R. Ekker, Gro Warmbo Brørs, Bodil Silset og Ottar Anton Kaldal, ny. Varamedlemmer: Oddny Tanem, Geir Myren og Sol Hege Urtegård.

Av Svein Tore Kolstad