Oddbjørn Solum ledet an i aksjonen på Namsos 14/5..
Et trettitalls bondelagsmedlemmer fra Namdalseid, Namsos, Fosnes og Overhalla møtte opp med traktorer, hengere og annet redskap. Turen gikk fra Eiksentret og til Namsos storsentrer der Oddbjørn holdt appell.

Landbruksmeldingen lite verdt, den gikk i søpla. - Vi bønder ønsker å produsere mat, det er det viktigste vi gjør. Det må stadig til mere mat da folketallet øker. Tilbudet fra staten er altfor dårlig, ikke til å leve med. Alle ønsker levende bygder og kulturlandskap. De land som Norge importerer maten fra trenger jo selv maten enda mere. Vi er i stand til å øke matproduksjonen bare vi får midler. Landbruksmeldingen er ikke verdt noen ting, så den river vi i filler og kaster, sa Oddbjørn blant annet i sin appell. Han nevnte også bondelagenes skuffelse over politikerne som prater om matsikkerhet.

Av Svein Tore Kolstad

Et trettitalls traktorer kjørte gjennom Namsos.

Ingen tvil om hva bøndene mener.

Fra Namdalseid møtte også Stina Kolstad og Toril Solum.