TAKK: - Takk for et givende innlegg, sa Oddbjørn til Borgny, også hun fikk et "kufat" i glass.
På et fellesmøte i Landbruksforum nevner de to hovedmålsettinger:
1. Landbruket i Midtre Namdal skal ha positive næringsutøvere..
2. Landbruket i MN skal drive bærekraftig og trygg matproduksjon.

For at de skal nå sine mål om positivt omdømme, har Namdalseid Bondelag satt i gang innsamling av skrapjern, og containere er satt ut på strategiske plasser i kommunen.

- Dette har vært et positivt tiltak, og containerne har stadig vekk blitt skiftet ut, sier leder Oddbjørn Solum. Det er viktig å få ryddet rundt hus og langs åkerkanter, det er utrolig hva en samler på.

Av viktige saker ellers ser en av årsmeldingen at bygdefiber på Sør-Eide ble en realitet. Bondelagets 75-års feiring ble det ikke noe av. To ganger er festen prøvd arrangert, men lite påmelding stoppet arrangementet. Landbruks og matmeldingen ble behandlet i laget, og kommentarer ble sendt inn. Her var viktige kommentarer jordvern, inntektsutvikling, samvirke og importvern. Dåapma nasjonalpark der bare Namdalseid og Åfjord er igjen i referansegruppen.

I forhold til rovdyr og restriksjoner leser man i årsmeldingen: - Bondelaget vil sterkt motsette seg at at det blir opprettet en nasjonalpark i kommunen.

FV 17 kommer en heller ikke utenom, selv om det store prosjektet strandet. Bondelaget er i utgangspunktet positiv til forbedringer av veien, og de har satt fokus på tre punkter. Jordvern, trafikksikkerhet og driftsulemper for næringen.

TAKKET FOR SEG: Tore Kaldahl, t.v. og Oddvar Opdahl går ut av styret. Leder Oddbjørn takket de med et "kufat" i glass.Stabilt
Fra 2001-2011 har antall bruk på Namdalseid gått ned med 22%, en reduksjon på 35 bruk som ikke søker produksjonstilskudd.

Kyllingproduksjon har blitt en stor bedrift, og i 2008 ble det produsert 8,2 millioner kylling. Dette har økt og i 2011 var det 12,5 mill kylling på Namdalseid.

Melkeproduksjonen er stabil, og det er heller litt økning selv om det er nedgang i melkeprodusenter. - På 10 år har melkeproduksjonen økt med 500 000 liter melk, selv om det er nedgang i antall produsenter, forteller bondelederen. 30% av landbruksarealet å Namdalseid er økologisk.

Årsmøtet ga honnør til styret for måten de arbeider på, og for den flotte jubileumsboken som er laget til alle medlemmene.

Omdømme
Enhver næring og bedrift har sitt omdømme. Landbruket har også sitt omdømme, skal vise hvordan bonden fremstår.

- Positive næringsutøvere og trygg matproduksjon. Hvem som eier ditt omdømme? Jo, det er alle andre. Vi må påvirke samfunnet for å vise vårt ståsted, sier Borgny Grande, leder i Namdal Landbruksrådgiving.

Det er to måter å påvirke på, det bonden sier og det bonden gjør. Handling og prat henger sammen.

- Æ e stolt av å vårrå bon! Tar i bruk ny teknologi og har store traktorer. Skal ikke skjemmes av å følge tiden. Omdømme kan påvirke det omgivelsene føler, tenker, sier og gjør i forhold til oss i en bestemt retning, fortsetter Grande.

Hun mener bonden må argumentere for norsk mat, dette har også innflytelse på neste generasjon bønder. - Vi må tørre å stå frem, være ærlige, åpen og tåle søkelyset, sier Grande.

Et bærekraftig landbruk skal ha økonomisk vekst, et godt omdømme og mangfold. Landbruket har historie og kultur som skal tas vare på. Det kan gjøres blant annet med å arrangere Åpen Gård, bygdedager, bondens marked og mer for å vise mangfoldet i et levende norsk landbruk.

- Vi må tørre å uttrykke oss, hver enkelt bonde, oppfordrer Borgny Grande.

STYRET: Styret i Namdalseid bondelag, f.v. Bodil Silset, Bjørn Ståle Flore, Solgunn Ekker og Gro Warmbo Brørs. Foran gjenvalgt leder Oddbjørn Solum. Geir Kristiansen var ikke til stede.Valg
Følgende personer sitter i styret for Namdalseid Bondelag: Leder Oddbjørn Solum, Gro Warmbo Brørs, Solgunn Ekker, Bodil Silset, Geir Kristiansen og Bjørn Ståle Flore. Varamedlemmer til styret er: Anette Liseter, Stefan Skulstad og Svenn Kaldal.

På lagets arbeidsplan finner en blant annet: Jordbruksforhandlingene, fagmøter, oppfølging av omdømmeprosjektet, skolefrokost i skolene, deltakelse på Gla`dag og Molomarked. Namdalseid Bondelag er aktivt på mange måter og støtter opp om prosjekter i bygda. Et tilskudd til ny kunstgressbane og barneidrettsleir ble godt mottatt. Laget har nå 166 medlemmer, noe som er en nedgang på 7 fra i fjor. 

Av Svein Tore Kolstad