Bondelaget og Skogeierlaget inviterer berørte grunneiere ved opprusting av FV 17 på Namdalseid til orienteringsmøte 02.02.2012 kl 19.30 på Dåapma (Kommunehuset).

Program:
1. Velkommen

2. Ordfører Steinar Lyngstad:
- Hvor står prosjektet i dag.
- Tidsplan framover.

3. Adv. Stein Aage Sørvig:
- Grunneiers muligheter til involvering/påvirkning av f.eks. trasevalg o.l.
- Grunneiers rettigheter ved grunnavståelse.

4. Bør grunneiere samarbeide seg i mellom videre?

Velkommen!

Namdalseid Bondelag og Namdalseid Skogeierlag