- Traktormonterte gravemaskiner for trepunkt løft eller firepunkt klypefester er unntatt fra denne bestemmelsen for bønder. Med slikt utstyr er det nok med bedriftsintern opplæring. Ifølge Arbeidstilsynet er det heller ingen andre krav for slikt utstyr brukt i leiekjøring utenom gården, står det om gravemaskiner på nettsiden til Norges Bondelag.

Namdalseid Bondelag arrangerer nå et fire dagers anleggsmaskinførerkurs som omhandler innføring i lover, forskrifter om blant annet arbeidsmiljø, sikkerhet og ansvar. Kurset er beregnet for personer som bruker eller vil komme til å bruke anleggsmaskiner. Gårdbrukere som bruker anleggsmaskin kun på egen grunn skal også ha dette kurset, og 9 bønder fra Namdalseid og en fra Beitstad følte sin plikt til å melde seg på.

Av Svein Tore Kolstad