Mette Rian koser med ei av kyrne.

Det var 55 påmeldte til turen, men strømbrudd og sykdom ga noen forfall. 49 leksværinger i alderen 4 til 72 besøkte først Trond og Monika Sæther på Giskås gård i Henning. Trond er utflytta leksværinger og driver sammen med Monika med melk- og kjøttproduksjon i nybygd fjøs fra 2006. De har plass til 36 melkekyr, 2x2 Tandem melkestall og plansiloer.

Etterpå gikk turen til Tine Meieriet Verdal der vi først fikk en osteanretning til lunsj. Etterpå fortalte meieribestyrer Halvor Rognstad oss om drifta i dag og den planlagte utvidelsen av ny kjerneavdeling og ny tørkeavdeling, samt utvidet osteproduksjon. Til slutt fikk vi guidet busstur rundt meieriet der vi fikk se det påbegynte byggearbeidet. 

Halvor Rognstad orienterer om drift og planer.Osteanretning til lunsj.