Styret i 2010-2011 består av:
Aud Ramdal, leder
Anders Haugen, nestleder
Johan Langås, kasserer
Wenche Rian, sekretær
Morten Stefan Berg, studieleder