Støtte kan gis til alt fra stand på bygdadager, aktivitet mot skolene, deltagelse i planarbeid i kommunene, politiske møter osv. 

Søknad sender du til Nord-Trøndelag Bondelag, Hamnegata 33, 7714 Steinkjer eller e-post:
brita.buan@bondelaget.no

Søknadsskjemaet for aktive lokallagsmidler finner du her.

Lokallag som deltar på bygdadager og andre arrangement kan få støtte.