Tur til gård og meieri

  • Tips en venn om denne siden

25. februar arrangerte Leksvik produsentlag og Leksvik bondelag tur til Innherred.

Mette Rian koser med ei av kyrne.

Det var 55 påmeldte til turen, men strømbrudd og sykdom ga noen forfall. 49 leksværinger i alderen 4 til 72 besøkte først Trond og Monika Sæther på Giskås gård i Henning. Trond er utflytta leksværinger og driver sammen med Monika med melk- og kjøttproduksjon i nybygd fjøs fra 2006. De har plass til 36 melkekyr, 2x2 Tandem melkestall og plansiloer.

Etterpå gikk turen til Tine Meieriet Verdal der vi først fikk en osteanretning til lunsj. Etterpå fortalte meieribestyrer Halvor Rognstad oss om drifta i dag og den planlagte utvidelsen av ny kjerneavdeling og ny tørkeavdeling, samt utvidet osteproduksjon. Til slutt fikk vi guidet busstur rundt meieriet der vi fikk se det påbegynte byggearbeidet. 

Halvor Rognstad orienterer om drift og planer.Osteanretning til lunsj.

 

 

Landbrukspub

Leksvik bondelag arrangerer bondepub den siste fredagen i hver måned.

Landbruksspillet

Landbruksspillet

Vi har arrangert landbruksspillet ved Testmann Minne skole og Vanvikan skole i begynnelsen av april. Over 40 elever i 10. klasse har deltatt.

Bondepøb i Leksvik

Bondepøb siste fredagen i hver måned. Uformelt treff på Leksvik hotell fra kl 19.30 og utover.

Våre samarbeidspartnere