Margit og Didrik Schiøtts Legat For Bønder i Gjerpen

  • Tips en venn om denne siden

Bilde

Et legat er en sum penger, ofte testamentert til et spesielt formål, som et styre forvalter og fordeler ut midler ifra til søkere som oppfyller et sett med kriterier.

"Margit og Didrik Schiøtts Legat For Bønder i Gjerpen" ble opprettet i 1944 av Margit Schiøtt (1889 - 1946). Hun var datter av statsminister Gunnar Knudsen og var også den første kvinnelige stortingsrepresentanten fra Telemark. Gift med Didrik Schiøtt og bodde på Schiøtt-gården på Gulset. Paret fikk ingen barn. Statuttene til Margit og Didrik Schiøtts legat er fra 1960. Legatet måtte passere 100 000 kroner før en utdeling av midler kunne skje. Det tok sine år fra opprettelsen i 1944.

Legatmidlene består av aksjer i Borgestad ASA og evt utbytte herfra. Det har de siste årene ikke vært tilført aksjeutbytte til legatet, og derfor ikke vært utdelt midler. Forvalterne opplyser at det ved neste aksjeutbytte (uvisst når, men gjøres evt i etterkant av årsmøtet i mai/juni) vil kunngjøres når og hvor kvalifiserte søkere kan søke midler. Kunngjøringen har vanligvis kun blitt publisert i avis, men fra nå av muligens også via sosiale medier.

 

http://www.legatsiden.no/innhold/visettlegat.php?id=3419

 

Våre samarbeidspartnere