Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 distriktskontorer.

Avdeling for regnskap- og juridisk service har 15 ansatte, hvorav 10 advokater og fullmektiger. En av advokatene skal i permisjon fra høsten 2021 og vi søker etter hennes vikar i perioden 23. august 2021 23. august 2022.

Stillingen byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver, herunder behandling av henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskapskontor, klientoppdrag, foredrag, bistand til organisasjonen i form av utredninger og annen juridisk rådgivning, samt høringssaker og annen myndighetskontakt.

Den aktuelle faggruppen består av fem advokater som arbeider med en rekke rettsområder, herunder ekspropriasjon, skjønn, tingsrett, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, miljø- og vernerelaterte spørsmål, tomtefeste, odelsrett, konsesjon, jordskifte, avtalerett, kjøpsrett og arbeidsrett. Vi har samarbeidsavtale med ca. 40 advokatfirmaer rundt om i Norge.

Vi søker en selvstendig, utadvendt og serviceorientert person med gode eksamensresultater, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere må ha graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen. Det er en fordel med kompetanse innen et eller flere av de ovennevnte rettsområdene, og kjennskap til norsk landbruk.

Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet. Norges Bondelag har lokaler i eget, nytt, sentralt kontorbygg, med eget kontor til alle ansatte. Vi har egen kantine med kokk som hver dag lager kvalitetsmat basert på norske råvarer.

Som ansatt i Norges Bondelag få du gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved avdelingssjef Erlend Stabell Daling, tlf. 454 27 663 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift sendes innen 18. april 2021, til stilling@bondelaget.no.