Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 114 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 distriktskontorer.

Norges Bondelag søker rådgiver/seniorrådgiver til Trøndelag Bondelag, avdeling Steinkjer

Trøndelag Bondelag er bondens talerør og en næringspolitisk organisasjon for de med hjerte for norsk matproduksjon. Vi arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Trøndelag Bondelag har to kontorlokaliteter, et på Steinkjer og et i Trondheim. Vi er til sammen 6 ansatte på kontorene, hvorav 3 sitter på Steinkjer og 3 sitter i Trondheim. Den ansatte vil være i et kollegiale med til sammen 6 ansatte og må regne med å ha hele Trøndelag som arbeidsområde.

Trøndelag er en av Norges største jordbruksregioner. Årlig omsetter jordbruket for over 4 milliarder, her finnes alle produksjoner, hele verdikjeder og spennende forsknings og utviklingsmiljøer.

Vi søker etter en rådgiver/seniorrådgiver i 100 % fast stilling til vårt kontor på Steinkjer og kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen følgende hovedarbeidsområder:

  • Landbrukspolitikk
  • Rovviltforvaltning
  • Beitebruk og utmark
  • Organisasjonsarbeid

Den som blir tilsatt bør ha:

  • God kjennskap til landbruk
  • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
  • Erfaring fra organisasjonsarbeid
  • Evne til å arbeide i team, jobbe selvstendig og allsidig

Søker bør ha høyere landbruksutdannelse eller annen relevant utdannelse. Det legges vekt på relevant arbeidserfaring og et godt nettverk.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære nye moderne lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef i Trøndelag Bondelag Ailin Wigelius mobil 411 40 704 eller personalsjef Catharina Andersen telefon 905 15 152. Mer informasjon om Trøndelag Bondelag finner du på  https://www.bondelaget.no/trondelag/

Søknad om stillingen med en kort CV sendes innen 20. april 2021 til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no.