Stillingen er en del av næringspolitisk avdeling, som dekker et stort arbeidsfelt innen mat- og landbrukspolitikk, energi-, klima- og miljøpolitikk, naturforvaltning, handel og internasjonale avtaler og en rekke andre spennende fagområder.

Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

  • Bidra med å utvikle politikk- og virkemiddelutforming for bærekraftig og klimasmart matproduksjon i tråd med Landbrukets Klimaplan
  • Bidra til at myndighetene ivaretar næringas interesser i utarbeidelse og forvaltning av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser
  • Koble klimajobbinga til miljøspørsmål og miljøvirkemidlene i landbruket
  • Bidra med kunnskap om klimaendringer, klimaforpliktelser og klimaarbeid

Vi søker medarbeider med høyere utdanning, god kjennskap til klimaspørsmål og fornybare løsninger og de muligheter og utfordringer som landbruket står overfor. Søkere bør ha relasjonsbyggende egenskaper, erfaring fra politisk arbeid, gode analytiske evner og kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære nye moderne lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved næringspolitisk sjef Jarle Bergsjø på telefon 95280996 eller personalsjef Catharina B. Andersen telefon 90515152.

Søknad med CV sendes innen 22. januar 2021, til stilling@bondelaget.no