Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Akershus, med kontorsted på Grønt fagsenter på Hvam. Akershus Bondelag har ca. 5000 medlemmer og fylkeskontoret har fire ansatte.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • næringspolitisk og faglig virksomhet
 • organisasjonsarbeid og bistand til fylkes- og lokallag
 • drift av fylkeskontoret
 • kontakt med statlige og fylkeskommunale forvaltningsorganer
 • samarbeid med organisasjonene i landbruket
 • mediekontakt

Vi søker etter en person med:

 • god kjennskap til landbruket og dets organisasjoner
 • gode samarbeidsevner og engasjement
 • relevant høyere utdannelse
 • erfaring fra utadrettet virksomhet/organisasjonsarbeid
 • administrative erfaring
 • ledererfaring

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder Jens Thori Kogstad 905 22 455 eller personalsjef Catharina Andersen 905 15 152.

Alle søknader vurderes løpende og søknadsfristen er 31. mai 2022. Søknaden sendes til stilling@bondelaget.no