Vi søker en samfunnsengasjert og positiv rådgiver til Kornprogrammet. Kornprogrammet har som mål å styrke produksjonen og verdiskapingen i åkerbruket gjennom økt- og bærekraftig kornproduksjon i Oslo og Viken. Det skal kartlegges hvilke tiltak som kan styrke produksjonen og verdiskapingen i åkerbruket og iverksette tiltak for å heve kompetansen om dette hos produsentene, på en måte som er tilpasset deres utgangskompetanse og produksjon, og slik at produksjonen vokser.

Arbeidsområde gjelder hele Oslo og Viken og kontorsted kan velges mellom fylkeskontoret i Viken (Hønefoss, Hvam og Askim).

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver:

  • Planlegging og gjennomføring av møter, teknisk arrangør av kurs, seminarer, fagturer og web
  • Informasjonsarbeid - Web, Facebook, nyhetsbrev mm.
  • Ha dialog med faglige aktører - Norsk Landbruksrådgivning, NIBIO, m.fl.
  • Holde seg orientert om teknisk utvikling - småmaskiner, presisjonsjordbruk, osv.

Den som blir ansatt bør ha god kjennskap til landbruk og praktisk erfaring med planteproduksjon og interesse for informasjonsarbeid. Evne til å jobbe i team og ta initiativ er viktig - og godt humør setter vi også pris på! Søker bør ha høyere utdanning eller relevant erfaring innen landbruk eller organisasjon.

Prosjektperioden løper fra høsten 2021. Prosjektet blir evaluert etter ett år, med intensjon om forlengelse i ytterligere ett til tre år.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt gjerne rådgiver i Akershus, Simen Solbakken, 976 07 740 eller personalsjef Catharina B. Andersen, 905 15 152.

Søknad med CV sendes innen 24. september 2021 til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no