Næringspolitisk avdeling dekker et stort arbeidsfelt innen mat- og landbrukspolitikk, energi-, klima- og miljøpolitikk, naturforvaltning, handel og internasjonale avtaler og en rekke andre spennende fagområder.

Vi søker en samfunnsengasjert medarbeider med interesse og kunnskap om klimaspørsmål og fornybare løsninger, som kan være med å videreutvikle en framtidsrettet politikk for et bærekraftig og klimasmart norsk landbruk.

Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være:

  • Bidra med å utvikle politikk- og virkemidler for bærekraftig og klimasmart matproduksjon i tråd med Landbrukets Klimaplan
  • Bidra til at myndighetene ivaretar næringas interesser ved utarbeidelse og forvaltning av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser
  • Koble klimajobbinga til miljøspørsmål og miljøvirkemidlene i landbruket
  • Bidra med kunnskap om klimaendringer, klimaforpliktelser og klimaarbeid i organisasjonen og i landbruket
  • Legge til rette for klimaarbeid på alle nivå i organisasjonen

Vi søker en medarbeider med høyere utdanning, god kjennskap til klimaspørsmål og fornybare løsninger samt de muligheter og utfordringer som landbruket står overfor. Søkere bør ha gode relasjonsbyggende egenskaper, erfaring fra politisk arbeid og/eller landbrukets organisasjoner, gode analytiske evner og kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære nye moderne lokaler med god kantine, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved næringspolitisk sjef Sigrun Pettersborg på telefon 986 16 707 eller personalsjef Catharina B. Andersen telefon 90515152.

 

Søknad med CV sendes innen 24. mai, til stilling@bondelaget.no

 

Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 fylkeskontorer.