Næringspolitisk avdeling har 14 ansatte, og dekker et stort arbeidsfelt innen mat- og landbrukspolitikk, energi-, klima-, og miljøpolitikk, naturforvaltning, handel og internasjonale avtaler og en rekke andre spennende fagområder.

Fylkeskontoret i Akershus har tre ansatte. Vi arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet.

Vi søker en fleksibel, strukturert og effektiv person med stor gjennomføringsevne. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og et stort engasjement innafor arealspørsmål, og som ønsker å sikre bondens interesser når arealer kommer under press eller det stilles krav til drifta av arealene.

Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen følgende hovedarbeidsområder:

  • • Arealforvaltning og jordvern
  • • Grunneierrettigheter
  • • Regionale miljøkrav og miljøprogram
  • • Landbrukspolitikk tilknyttet fagområdene

Vi ser etter en person med:

  • • Kunnskap og erfaring fra arealforvaltning og bondens interesser på dette området
  • • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
  • • Evne til å arbeide i team, selvstendig og allsidig

Søker bør ha relevant høyere utdanning. Det legges vekt på fleksibilitet, relevant arbeidserfaring og et godt nettverk.

Vi tilbyr en arbeidsplass med et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer. I tillegg vil du som ansatt i Norges Bondelag få gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved næringspolitisk sjef Simen Solbakken, tlf. 976 07 740, organisasjonssjef i Akershus bondelag Elin Marie Stabbetorp tlf. 995 79 348 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.

Skriftlig søknad med CV sendes innen 12. april 2023, til stilling@bondelaget.no.