Som politisk rådgiver i Norges Bondelag får du et spesielt ansvar for å koordinere vårt politiske arbeid og iverksette strategier og handlingsplaner.

Vi ønsker oss en samfunnsengasjert medarbeider med stor interesse for norsk matproduksjon og god kjennskap til politiske prosesser og myndighetsarbeid. Landbruket er ei næring med stor betydning på viktige samfunnsområder, og opplever økt oppmerksomhet. Stillingen tilhører vår avdeling for kommunikasjon, medlem og organisasjon. Du vil jobbe tett opp mot ledelsen og få særskilte ansvarsoppgaver innen myndighetskontakt.  

Oppgaver og ansvarsområder

 • Politisk rådgivning, herunder iverksette strategier og følge opp politiske saker
 • Koordinere det politisk arbeidet og følge opp våre prioriterte prosesser
 • Forberede presentasjoner for ledelsen
 • Planlegge og gjennomføre politiske møter og andre arrangementer
 • Bidra i avdelingens arbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Minimum 3-5 års erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • God kjennskap til politiske prosesser og myndighetsarbeid
 • Sterk samfunnsforståelse og engasjement

Ønskede egenskaper

 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Strukturert og målrettet, med stor gjennomføringskraft
 • Glad i å samarbeide og god på teamarbeid
 • Fleksibel og løsningsorientert, og opptatt av å holde tidsfrister

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære nye moderne lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn. Arbeidssted er i Oslo.

Nærmere opplysninger om stillingen ved avdelingsleder Elin Røed på mobil 928 18 333 eller personalsjef Catharina B. Andersen mobil 905 15 152.

Søknad med CV sendes til stilling@bondelaget.no. Søknadsfrist 20. juni.