Vi ser etter en person med stort engasjement, initiativ og pågangsmot, som har en genuin interesse av å jobbe med rammebetingelser for den norske bonden. Du bør ha god kjennskap til landbruket og landbrukets organisasjoner, og gjerne ha erfaring med å håndtere mange interessenter, fra 9 000 medlemmer til media og politikere.

Som person er du god til å bygge relasjoner og skape tillit. Du må være glad i å jobbe med mennesker og ha en inkluderende lederstil.

Rollen som organisasjonssjef innebærer utstrakt kontakt med medlemmene og de tillitsvalgte i regionen, og du vil være sentral i å gi økt kunnskap om det mangfoldige og innovative trønderske landbruket til befolkningen og relevante miljøer.

I det daglige leder du to kontor med fem ansatte og samarbeider tett med fylkeslederen og fylkesstyret i Trøndelag Bondelag.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder Petter H. Kimo, tlf. 413 25 545, organisasjonssjef Astrid Solberg tlf. 957 60 332 eller personalsjef Catharina Andersen tlf. 905 15 152.

Alle søknader vurderes løpende og søknadsfristen er 18. april 2023. Søknaden sendes til stilling@bondelaget.no