I administrasjons-avdelingen er vi 13 ansatte og delt inn i tre seksjoner; IT- og arkiv, økonomi og personal.

Din arbeidsplass vil være i serviceteamet som er underlagt personal og består av til sammen 3,5 årsverk.

Norges Bondelag ser etter deg som er opptatt av å yte god service til både ansatte og besøkende. Det er mange store og små oppgaver som må løses i løpet av en arbeidsdag så du må være strukturert og trives med å håndtere ulike arbeidsoppgaver. 

Vi kan tilby varierte og praktiske arbeidsoppgaver:

  • Praktiske oppgaver tilknyttet kontorlokalet
  • Tilretteleggingsoppgaver tilknyttet møtevertsfunksjoner
  • Sentralbord og resepsjon
  • Nettbutikk og oppfølging av varelager
  • Varemottak, innkjøp av rekvisita og kopieringstjenester
  • Tilretteleggingsoppgaver for administrasjonen
  • Fysisk og elektronisk posthåndtering med registrering i saksbehandlersystemet

Public 360 og kvalitetssikring.

Vi ønsker at du har relevant høyere utdanning eller erfaring.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt gjerne personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152 eller teamleder Cato Ørsal tlf. 990 30 204.

Søknad med CV sendes innen 16. oktober 2022 til stilling@bondelaget.no