Lederkonferansen 2017

  • Tips en venn om denne siden

Her finner du program og dokumenter til Lederkonferansen 20.-21. september 2017.

Program

Onsdag 20. september

Tid

 

09.30

Oppmøte, registrering og kaffe/rundstykker

10.00

Åpning av konferansen

v/Arne Magnus Aasen, ordfører i Norges Bondelag

10.10

 

10.40

Stortingsvalg 2017 - hva nå?

v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Diskusjon

11.30

Pause

11.50

Den politiske situasjonen for norsk landbruk etter valget
v/Terje Svabø, Svabø Nyheter & Analyse og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i Adresseavisa

Spørsmål og diskusjon

13.00

Lunsj

14.00

 

 

14.40

Ny regjering – ny regjeringsplattform. Dette er våre prioriteringer for å sikre norsk landbruk og norsk matvareindustri!

Innlegg ved Tine, Nortura, Felleskjøpet og Gartnerhallen

Diskusjon

15.30

Pause

16.00

 

 

16.30

Politisk påvirkningsarbeid – hvordan gjør vi det? Eksempler fra landbruket v/Thorleif Mûller, Vestfold Bondelag og Erik Dahl, Bamble Bondelag

Diskusjon

17.30

Møteslutt

19.00

Middag

 

 

Torsdag 21. september

Tid

 

08.30

Innledning til dagens arbeid v/Lars Petter Bartnes

 

08.45

Jordbruksforhandlingene fra A til Å v/Per Skorge

-Tema: hovedavtalen, grunnlagsmaterialet, gangen i forhandlingene, prosedyrer/ forhandlingstaktikk

 

09.15

Påvirkningsarbeid og kommunikasjon i forkant av og under forhandlingene v/Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef

 

09.45

Pause med utsjekk

 

10.15

 

 

 

 

 

10.45

 

 

Organisasjonsarbeid og opplæring av lokalt tillitsvalgte

-Hvordan bygge en god organisasjon og et sterkt lag? v/Arne Magnus Aasen 

-Presentasjon av opplegg for organisasjonsopplæring i lokallaga v/Birte Usland

 

Diskusjon i plenum: hvordan få best mulig prosess, samhandling og kommunikasjon i organisasjonen rundt jordbruksforhandlingene?

 

12.30

Lunsj

13.30

Landbrukets klimaarbeidv/Bjørn Gimming, 1. nestleder

 

Diskusjon

14.30

Bondelagets personforsikringskontor v/Arnstein Tveito, avdelingssjefRJS

 

1500

Avslutning

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere