Gunn Jorunn Sørum og Elisabeth Gjems i samtale med Frida Gunnestad Johansen om Innlandet som Matregion nummer 1

Innlandet er landets største landbruksfylke. Vi har en særs mangfoldig matproduksjon med alle slags produksjoner, en omfattende videreforedling og er et kjerneområde for dyravl og planteforedling.Landbruket i Innlandet fyller hele tallerkenen og en rekke andre samfunnsoppgaver på toppen 

– Hva er det egentlig Innlandet bidrar med?, spør programleder Frida Gunnestad Johansen i Landbruksvikuas første podkast. Gjester i studio som svarer på dette spørsmålet er Elisabeth Gjems, nyvalgt leder i Innlandet Bondelag og tidligere leder i NBU og nå ansatt i Gartnerhallen, Gunn Jorunn Sørum.

Hør podkasten her