Landbrukshelga ble arrangert med stor suksess i 2015 og 2017. Det er Landbruksråd Innlandet som er arrangør, mens Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag trekker i de praktiske trådene for arrangmentet.

 

Hva? Ei kurshelg med ulike kursbolker, noen fellesforedrag, tid til en sosial prat og god mat.

Når? Lørdag 2. til søndag 3. februar 2019.

For hvem? For alle som har tilknytning til landbruket i både Hedmark og Oppland.

Hvor? Scandic Hafjell i Øyer

Av hvem? Et solid samarbeidsprosjekt med Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og alle samvirkeorganisasjonene i Innlandet med (Tine, Felleskjøpet, Nortura, Landkreditt, Mjøsen Skog, Hoff, Tyr, GENO, Norsvin, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Gartnerhallen)

Hvorfor? Ei helg med en rekke parallellkurs gir mulighet til å samle gårdbrukere uavhengig av produksjon. Sosialt, samlende og lærerikt!

Program

Påmelding

 

Her er fyldig info om Landbrukshelga 2017 og Landbrukshelga 2015.