Landbrukshelg for Oppland og Hedmark 2.-3. februar 2019

  • Tips en venn om denne siden

Det er tredje gangen vi arrangerer Landbrukshelg for Oppland og Hedmark. Målgruppa er folk som er tilknyttet landbruket i våre to fylker.

 

Landbrukshelga ble arrangert med stor suksess i 2015 og 2017. Det er Landbruksråd Innlandet som er arrangør, mens Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag trekker i de praktiske trådene for arrangmentet.

 

Hva? Ei kurshelg med ulike kursbolker, noen fellesforedrag, tid til en sosial prat og god mat.

Når? Lørdag 2. til søndag 3. februar 2019.

For hvem? For alle som har tilknytning til landbruket i både Hedmark og Oppland.

Hvor? Scandic Hafjell i Øyer

Av hvem? Et solid samarbeidsprosjekt med Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget, Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og alle samvirkeorganisasjonene i Innlandet med (Tine, Felleskjøpet, Nortura, Landkreditt, Mjøsen Skog, Hoff, Tyr, GENO, Norsvin, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Gartnerhallen)

Hvorfor? Ei helg med en rekke parallellkurs gir mulighet til å samle gårdbrukere uavhengig av produksjon. Sosialt, samlende og lærerikt!

Program

Påmelding

 

Her er fyldig info om Landbrukshelga 2017 og Landbrukshelga 2015.

Når tankene slår krøll på seg....

Alle har en psykisk helse, til og med bonden. Når det kommer negative og ofte usaklige kommentarer om vår næring, tror jeg det er mange som tar dette inn over seg, sa Henrik Kjeldsen under Landbrukshelga tidligere i februar.

Her var det noe for alle

Fra jordbær, øl og sosiale medier til biogass, klimaku og solceller. Uansett interesse og produksjon, var det noe for alle blant de 23 ulike foredragene deltakerne kunne velge mellom på Landbrukshelga.

Ta vare på dere selv, slik at dere kan ta vare på oss andre

Samarbeid for å møte framtidas krav og ønsker var gjennomgangstonen for Landbrukshelga. 170 bønder fra Oppland og Hedmark fylte på med fag, samtaler og god mat i Øyer i helga. Ta vare på dere sjøl, slik at dere kan ta vare på oss andre, var Sven Mollekleivs gode og viktige avslutningsord.

Våre samarbeidspartnere