Det er Landbruksråd Innlandet som er arrangør av landbrukshelg for Oppland og Hedmark. Dette er ei felles kurshelg for alle som har tilknytning til landbruket i både Hedmark og Oppland. Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag er sterkt medvirkende på arrangørsida.

Neste arrangement blir 2.-3. februar 2019 (se mer info på egne sider for Landbrukshelg 2019).

Nedenfor følger en rekke artikler fra landbrukshelga 2017.