Kursene blir holdt på Landbrukshelga 2017 på Meetingpoint Hafjell Hotel & Resort (tidligere Quality) i Øyer i Oppland. Arrangementet foregår fra lørdag 28. til søndag 29. januar 2017.

Kursene er satt opp i parallellprogram, slik at kursdeltakerne skal velge ut fire kurs som en ønsker å delta på. Se på klokkeslettprogrammet her, slik at du velger kurs i som går i hop tidsmessig: Kursoppsett program.
Dette kommer også tydelig fram i selve påmeldingsmodulen.

Her følger kursoversikten delt opp etter type produksjon/tematikk:

 

SVIN

Kurs: Hvor mange purker trengs framover?

Ansvarlig: Norsvin v/Gustav Grøholt

Info: Innlegget vil omfatte de siste resultater og utviklingstrekk. Hva vi kan forvente framover i avl og forskning/utvikling på gris? Det blir også presentasjon og diskusjon om mulige måter for å tilpasse produksjon og marked framover. Vi vil også komme innom svinekjøttets omdømme.

 

Kurs: Grunnlaget for en god slaktegris legges i fødebingen

Ansvarlig: Felleskjøpet v/ Margareth Fosseng

Info: Fôring og stell av spedgris og smågris for å gi et så godt grunnlag som mulig for slaktegrisen. Fôringssystemer i fødebingen.

 

Kurs: Alternativ svineproduksjon

Ansvarlig: Fjellgris fra Valdres, Knut Ødegaard

Info: Utegris har blitt svært populært den siste tiden. Knut Ødegaard forteller her om sitt arbeid med Fjellgris fra Valdres.

 

STORFE

Kurs: Handtering av storfe

Ansvarlig: Bengt Egil Elve, Nortura

Info:
Sanser og reaksjoner hos storfe
Forslag til løsninger for sikker handtering.
Smitteforebyggende tiltak

 

Kurs: Ny avlsstrategi på NRF med Genomisk seleksjon - hvilke muligheter gir dette med som mjølkeprodusent

Ansvarlig: Geno v/ Hans Storlien

Info: En ny tid har startet der vi får tilgang til mange spennende eliteokser - Hva er Genomisk Seleksjon? - Hva betyr dette for NRF-avlen og hvilke muligheter byr dette på for meg som mjølkeprodusent.

 

Kurs: Dynamisk fôringssystem, mindre kraftfôr og mer grovfôr

Ansvarlig: Tine, ved kursholder Lars Terje Nyhus, Tine Rådgivning

Info: Det er stort fokus på bruk av importert kraftfôr, også i mjølkeproduksjonen. Er det mulig ved hjelp av ny teknologi å produsere samme volum mjølk med mindre bruk av kraftfôr og større mengder grovfôr. Erfaringer med bruk av Dynamisk laktasjonsmodell (DLM) i et 20 talls besetninger.

 

SKOG

Kurs: Aktivt skogbruk er bra for klimaet

Ansvarlig: Mjøsen Skog

Info: Som skogeier har du mulighet til å gjøre en forskjell. Du kan behandle og utnytte skogressursene aktivt for å bidra til det grønne skiftet, samtidig som du iverksette tiltak som er bra for lommeboka.

Skogproduksjon og bruk av tre i bygg og andre konstruksjoner gir en betydelig klimagevinst, ettersom skogen er en fornybar ressurs som vokser ved hjelp av solenergi, vann, næring og luftens CO2. Trevirke kan erstatte materialer som i hovedsak bruker fossilt karbon i produksjonen. Ved å øke skogproduksjonen, økes både klimaeffekten og grunnlaget for verdiskaping.

 

KORN, POTET OG GRØNNSAKER:

Kurs: Grøntproduksjon noe for meg?

Ansvarlig: Arne Gillund og Ole Morten Nyberg, NORGRO

Info: Hvilke muligheter og ressurser har jeg?

Grøntproduksjon kan være frilandsproduksjon av grønnsaker, frukt og bær samt poteter.  I tillegg omfatter også grøntproduksjonen veksthusproduksjon av ulike grønnsaker i regulert klima.

Disse produksjonene er arbeidsintensive og setter store krav til de arealressursene en bruker. I tillegg så er det innenfor disse kulturene et «fritt marked», uten at det er noen som har noen form for mottaksplikt. Dette gjør at man også må se på markedsmulighetene når en vurderer oppstart av disse produksjonene.

I denne kursbolken ser vi på hvilke ressurser som skal til ved oppstart av grøntproduksjon, både areal, lager, produksjonslokaler, arbeidskraft og finansielle ressurser. Vi går også inn på hvor det kan være mulig at det er markedsmuligheter for nye produsenter.

 

Kurs: Kornskolen II del 1

Ansvarlig: NLR Innlandet

Info: Kornskolen er en kursserie for deg som ønsker å få et bedre grunnlag for god korndyrking. Dette kurset inngår i kornskolen, men kan også tas som et separat kurs.

Innholdet i denne kursdelen blir:

•          Jordtyper og egenskaper, mold/humus. Kornets krav til jordbearbeiding.

•          Forenklet jordbearbeiding. Ugraskamp ved jordbearbeiding.

Med forbehold om endringer av innhold

 

Kurs: Kornskolen II del 2

Ansvarlig: NLR Innlandet

Info: Kornskolen er en kursserie for deg som ønsker å få et bedre grunnlag for god korndyrking. Dette kurset inngår i kornskolen, men kan også tas som et separat kurs.

Innholdet i denne kursdelen blir:

•          Jordbearbeiding ved økologisk drift. Halmen hva gjør vi med den?

•          Såtid, såmengde, såoperasjonen.

Med forbehold om endringer av innhold

 

Kurs: Gjødsling til potet

Ansvarlig: NLR Innlandet

Info: Næringsbehov - er det forskjell på sorter? Delgjødsling, fordeler/ulemper, bladgjødsling

 

SAU

Kurs: Sauekontrollen som redskap for bedre drift og økonomi hos bonden

Ansvarlig: Nortura

Info: Registrering og retting av opplysninger, bruk av rapporter og funksjoner som etiketter og beite/bing. Kurset legges opp slik at de som har brukt programmet en del skal kunne få påfyll av kunnskaper, samtidig som nye brukere også skal ha nytte av kurset. Det er Toril Hårdnes, rådgiver for småfe i Nortura, som holder dette kurset

 

Kurs: Helse og fôring av søya i drektighetstida

Ansvarlig: Nortura

Info: Det er Vibeke Tømmerberg fra helsetjenesten for sau i Animalia som holder dette kurset

 

ANDRE KURS:

Kurs: Vedlikehold av drenssystem

Ansvarlig: NLR Innlandet v/Eivind Bergseth

Info:
Litt teori om vasstransport på og i jord.
Generelt om filtermaterialer og grøftedjup/-avstand.
Oppreinsk av kanalar og avskjæringsgrøfter.
Supplerlingsgrøfting
Overflateutforming: Profilering/omgraving der det ikkje nytter med grøfting
Grøftespyling
Korleis angripe tette drensgrøfter

 

Kurs: Bilder sier mer enn 1000 ord – Hvordan kommunisere det som skjer på gården og hva landbruket betyr for samfunnet? 

Ansvarlig: Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag, kursholder: Ragna Kronstad

Info:

Landbruket er en næring folk elsker og hater – og i alle fall alle har en mening om. For mat må vi ha. Kunnskapsnivået er noen ganger skremmende lavt – andre ganger er entusiasmen overveldende.

Mange bønder og matprodusenter bruker blogg og sosiale medier som Instagram og Facebook som kanal for å spre kunnskap og erfaringer fra gården. Hva er lurt, hvordan kommuniserer man best? Hva gir effekt? Hvordan tar man gode bilder fra gården og hvordan spre de best mulig? Hvorfor er det viktig å formidle det vi holder på med på gårdene? Hvilke tanker er det lurt å gjøre seg i forkant? Dette er spørsmål vi ønsker å svare på under foto- og kommunikasjonskurset.

Kursholder Ragna Kronstad er utdannet journalist og agronom, og har jobbet med kommunikasjon i landbruket i mange år.  Hun har jobbet i Norges Bondelag, Matmerk og Oikos- Økologisk Norge, og skriver egen blogg og er aktiv i sosiale medier.

 

Kurs: Økonomiske utfordringer og muligheter i landbruket

Ansvarlig: Landkreditt bank v/Peder Skåre og Lars Erik Lundby

Info:

Hvilke økonomiske fallgruver må unngås?
Hva går igjen hos dem som lykkes?
Generelt om hvordan en lånesøknad behandles.

 

Kurs: Beredskap - det handler om å være etterpåklok på forhånd

Ansvarlig: NLR HMS v/ Linn Thorud

Info:

Beredskap handler nettopp om det å være etterpåklok på forhånd. Det lønner seg alltid å være forberedt dersom en uønsket hendelse skulle oppstå på gården. Det kan handle om ulykke, brann, sykdom, smittsomme dyresykdommer, flomødeleggelser m.m. I tillegg til at det kan være en stor psykisk påkjenning for gårdbrukeren selv, familien og de ansatte kan det påvirke drifta økonomisk. I løpet av foredraget vil vi ha fokus på hvordan man kan utarbeide en beredskapsplan tilpasset egen gård og vise eksempler på beredskapsplakater.

 

Kurs: Birøkt som næring

Ansvarlig: Birøkterlaget

Info:

Introduksjonskurs i Birøkt. Birøkt kan passe godt som tilleggsnæring for mange i landbruket og det kan gi gode ekstrainntekter. Kurset vil gi en innføring i arbeidet til en birøkter gjennom året og vise fram mulighetene dette har som tilleggsnæring på gården. Du skal få et realistisk bilde av birøkt som næring.

 

Kurs: Inn på tunet!

Ansvarlig: Inn på Tunet (Hedmark / Oppland IPT)

Info: En aktuell tilleggsnæring – er det noe for gården vår? Hva kreves for å komme i gang?

 

Kurs: Oppdeling og behandling av slakt

Ansvarlig: Oppland Bonde- og Småbrukarlag, v/Terje Holen

Info:

Teori om oppdeling av slakt av lam, gris og storfe. Gjennomgang av stykningsdeler, hvor på dyret de finnes og teknikker for oppdeling. Om mørning og oppbevaring av kjøtt.