Hva? Ei kurshelg med 20 forskjellige kursbolker, tilpasset ulike produksjoner innen landbruket.

Når? Lørdag 31. januar-søndag 1. februar 2015.

For hvem? For alle som har tilknytning til landbruket i både Hedmark og Oppland.

Hvor? Quality Hotel & Resort Hafjell i Øyer i Oppland

Av hvem? En rekke organisasjoner som har samlet sine krefter gjennom Landbruksråd Innlandet – altså et solid samarbeidsprosjekt

Hvorfor? Ei helg med en rekke parallellkurs gir mulighet til å samle gårdbrukere inne ulike produksjoner. Sosialt, samlende og lærerikt!

Her følger presentasjonene som ble lagt fram i løpet av kurshelga (de som arrangørene har mottatt og har fått lov til å legge ut):

Improvisasjon i hverdagen, en kilde til innovasjon

Drenering

Fjørfe, fyring og ventilasjon

Inn på tunet - Anette Strand Sletmoen

Inn på tunet - Nina Sundqvist

Inn på tunet - Anne Helene Toft

Landbrukspolitikk - Per Harald Grue

Korn - agronomi

Korn - maskinøkonomi med finansiering

Sau - økonomi

Sau - intensiv kvalitetsproduksjon på gårdens egne ressurser

Storfe - semin er lønnsomt 1

Storfe - semin er lønnsomt 2

Lean i landbruket - sunt bondevett satt i system

Storfekjøtt 1

Storfekjøtt 2

Svin - hvordan lykkes

Svin - økonomi og utslaktingsstrategi

Når hodet er fullt av gamle tanker - et oppløftende avslutningsforedrag (professor Sjur Dagestad)

 

Les mer om programmet, kurshelga og påmelding i sakene under!