Offentlige instanser

 Samvirke og andre

Aviser og tidsskrifter

 Samarbeidsadvokatene

Utdanning og forskning

Reiseliv 

Politiske parti

Kommuner i Nord-Trøndelag