Dialogmøtene er et samarbeid mellom Fylkesmannens miljøvernavdeling, Fylkesmannens avd for landbruk og bygdeutvikling, Sør-Trøndelag Sau og Geit, Nortura og Sør-Trøndelag Bondelag. Dette har kommet i stand etter dialogmøter på fylkesplan og vi ser et behov for at dette tiltaket gjennomføres i fylket.

Program/innhold for alle møtene:
Tidsrom for møtene: Kl 19.00 – 21.30.

Fylkemannens folk vil orientere om det som har med rovdyrerstatninger å gjøre.
Spørsmål og kommentarer fra salen etter hvert programpunkt.

Enkel servering i starten av møtene.

Tirsdag 14. april: Selbu: Camp Eggen
(Tydal, Selbu, Malvik)

Onsdag 15. april: Oppdal: Oppdal Turisthotell (ved jernbanestasjonen)
(Oppdal, Rennebu)

Last ned program for dialogmøtene i Selbu og på Oppdal

Her finner du referatene fra dialogmøtene i 2015

Møtereferat fra dialogmøte rovdyrerstatninger i Orkdal 24. februar 2015

Møtereferat fra dialogmøte rovdyrerstatninger på Støren 10. mars 2015

Møtereferat fra dialogmøte rovdyrerstatninger på Fosen (Rissa) 17. mars 2015

Møtereferat fra dialogmøte rovdyrerstatninger i Selbu 14. april 2015

Møtereferat fra dialogmøte rovdyrerstatninger på Oppdal 15. april 2015