Pensjon og sparing

 • Tips en venn om denne siden

- sikring av framtidige økonomiske verdier for selvstendig næringsdrivende

Beskrivelse:

Mye har skjedd med pensjonsordninger de siste årene og temaet diskuteres ofte i mediene. Dermed får mange spørsmål fra kundene om hvordan de skal innrette seg.

På dette kurset gir vi en gjennomgang av pensjons- og spareordninger som er aktuelle for selvstendig næringsdrivende med tanke på alderspensjonering. Dette innebærer også en vurdering av risiko og avkastning knyttet til ulike ordninger. Gamle sannheter om tilpasning av inntektsnivå og faren for å bli minstepensjonist må vurderes på nytt. Det vil også bli gjennomgått aktuelle strategier for sparing knyttet til ulike livsfaser.

Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å kunne hjelpe sine regnskapskunder med råd knyttet til pensjon, sparing og sikring av økonomisk framtid. Du skal få en oversikt over temaet slik at du føler deg trygg på temaet. Samtidig skal du få nyttige tips til hvordan et omfattende og vanskelig tema kan gjøres forståelig. Fokus vil ligge på økonomisk rådgivning og planlegging, men også skatteregler.

Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2018 (temadagen/3-dagen)

 

Målgruppe:

Regnskapsførere

Foreleser:

Ole Christen Hallesby
Landbruksøkonomisk rådgiver

 

 

 

 

 

Kursinnhold:

 • Grunnleggende om sparing
  • Begrepsavklaring
  • Avkastning og tidsperspektiv
 • Strategi for sparing og pensjon
  • Ulike muligheter i ulike livsfaser
  • Økt behov for å supplere pensjon fra NAV
  • Alternative spareformer (finansiell sparing, avdrag gjeld, fast eiendom)
  • Avkastning, inflasjon, skatt, risiko
  • Rådgivning
 • Alderspensjon etter pensjonsreformen
  • Grunnleggende elementer i Folketrygden
  • Gjennomgang av alderspensjon
  • Hva er beste nivå for fastsettelse av personinntekt?
  • Eksempler på mulige tilpasninger og begrensninger
 • Andre ordninger
  • OTP
  • Frivillig ordning for næringsdrivende
  • IPS
  • Selgers kapitalbehov / uttak ved generasjonsskifte
  • Tidligpensjon for jordbruket
 • Oppsummering og rådgivning
  • Ulike sparestrategier
  • Tilpasning til ulike livsfaser
  • Rådgivers oppgave og ansvar


Pris:

Kr 2.600 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.600 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.100 for andre
Det gis 50 % rabatt fra og med deltaker nr. 4 fra samme kontor.
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Faglig oppdatering:

 • 5 timer - rettslære
 • 2 timer - skatte- og avgiftsrett
   

Tid og sted:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

Se forøvrig innbydelse fra de enkelte fylker.
 

Dato:Sted:Hotell:Påmelding til:
    
    
    
    
    
    
    

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere