GRFS med juridisk vinkling

 • Tips en venn om denne siden

Beskrivelse:

Dette kurset tar for seg GRFS i praksis, slik reglene virker sett fra en advokats ståsted. Kurset tar for seg bakgrunnen for regelverket, hvordan man kan bruke GRFS til et bedre samarbeid med kunden og hvordan du kan bli trygger i forhold til GRFS og derved en bedre arbeidsdag.

De fleste kurs om GRFS omfatter en god gjennomgang av det som står i regelverket om hva som skal gjøres, hvilke dokumentasjoner som skal foreligge, formelle forhold m.m. Dette kurset har en annen vinkling og ser mer på de praktiske sidene i GRFS og de ofte vanskelige vurderinger som skal gjøres i hverdagen.

Målet med kurset å få en bedre forståelse for viktigheten av GRFS og hvordan GRFS kan gi deg en bedre hverdag.

Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2018 (temadagen/ 3 - dagen)
 

Målgruppe:

Regnskapsførere

Foreleser:

Vidar Brobakken
Advokat

 

 

 

 

 

Kursinnhold:

 • Hvitvaskingsregelverket
  Det er en rekke plikter for regnskapsførere knyttet til hvitvaskingsreglene. Hvordan kan du bedre forstå hensikten med reglene og hva du skal se etter i hverdagen? Kurset tar for seg bl.a:
  • Hvorfor er det viktig å bekjempe hvitvasking?
  • Hvordan foregår hvitvasking?
  • Hva er en mistenkelig transaksjon?
  • Hvitvasking vs. andre straffbare forhold
  • Viktigste endringer i ny hvitvaskingslov
    
 • Oppdragsutførelse - Etablering av kundeforhold - Vil du ha denne kunden?
  I en del tilfeller ser man i ettertid at denne kunden er en problemkunde som man ikke burde ha påtatt seg oppdrag for. Hva kan du gjøre innledningsvis for å unngå slike kunder, eller sørge for at slike kunder ikke blir problemkunder? Kurset tar for seg bl.a:
  • Innhenting av uttalelse om oppdragsforholdet fra tidligere regnskapsfører
  • Risikobasert kundekontroll
  • Fokus på oppdragsgivers interne rutiner
    
 • Oppdragsutførelse - Lovbrudd og avtalebrudd fra oppdragsgivers side - Hva gjør du?
  Noen kundeforhold utvikler seg negativt og det skaper utfordringer for kundeforholdet og deg i hverdagen. Kurset tar for seg bl.a:
  • Hvordan håndtere problemkunder?
  • Når og bør skal du si opp kunden?
  • Unngå å tape penger på kunden
  • Rapporteringsplikter etter hvitvaskingsloven
  • Håndtering av straffbare forhold og taushetsplikten
    
 • GRFS i en erstatningsrettslig situasjon
  Det kan fra tid til annen bli spørsmål om erstatningsansvar for regnskapsførere. Hvilke feil oppstår vanligvis og hva kan man gjør for å unngå dette? Kurset tar for seg bl.a:
  • Hvilke brudd på GRFS kan lede til erstatningsansvar?
  • Dommer hvor brudd på GRFS har vært en del av argumentasjonen


Pris:

Kr 2.600 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
Kr 2.600 for medlemmer i Økonomiforbundet
Kr 3.100 for andre
Det gis 50 % rabatt fra og med deltaker nr. 4 fra samme kontor.
(i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
 

Faglig oppdatering:

 • 5 timer regnskapsførerregelverket
 • 2 timer rettslære
   

Tid og sted:

Start kl. 10:00
Slutt kl. 17:00

Se forøvrig innbydelse fra de enkelte fylker.
 

Dato:Sted:Hotell:Påmelding til:
17. oktoberTromsScandic Grand, Tromsøtroms@bondelaget.no
31. oktoberBuskerudStorefjell Resort Hotelbuskerud@bondelaget.no
1. novemberOslo (ØF, VF, AK)Thon Hotel Vika Atriumvestfold@bondelaget.no
5. novemberHordalandHotel Ullensvanghordaland@bondelaget.no
14. novemberAgderScandic Hotel Bystranda, Kristiansandagder@bondelaget.no
    
    

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere