Bokføringsregelverket i en elektronisk hverdag

 • Tips en venn om denne siden

- hvordan utnytte regnskapsteknologien rasjonelt innenfor regelverket?

Beskrivelse:

Regnskapsbransjen opplever en rask overgang fra vesentlig papirbasert regnskapsdokumentasjon til en stor andel elektronisk bilagsbehandling. Fakturaer i EHF format er klarert for import i kjøpers regnskaps-system hvor fakturaene kan bokføres direkte med kontroll av regnskapsfører, godkjennes av kunde for løpende belastning av bankkonto ved forfall.  Ved bruk av KID kan kunde- og leverandørspesifikasjon holdes løpende oppdatert.  Moderne kassasystemer med dagsoppgjør er klarert for import til regnskapssystemer. Full integrasjon med bank er mulig. Og dataflyt i landbruket har ført til at både avregninger og inngående fakturaer kan importeres ferdig kontert inn i regnskapssystemet. Teknologien har bidratt til rasjonelle løsninger hvor kundene til enhver tid har tilgang til oppdatert regnskap.

Målet med kurset er å gi deltakerne god kunnskap i bokføringslovgivningen og Norsk bokføringsstandarder med tanke på elektroniske regnskapsløsninger.  Kurset vil gi deltakerne innsikt i hvilke rasjonelle elektroniske løsninger som finnes og hvordan regnskapsteknologien kan utnyttes effektivt med oppfyllelse av bokføringslovgivningen og Norsk bokføringsstandarder. Foreleser fra Duett vil presentere hvilke elektroniske løsninger som er tilgjengelig i regnskapsprogrammet Duett og kompatible systemer, samt hvilke endringer av prosesser som vil være nødvendig for å tilpasse seg disse løsningene.

Kurset arrangeres i samarbeid med Økonomiforbundet, i tilknytning til Bondelagets skattekurs 2018 (temadagen/ 3 - dagen)

 

Målgruppe:

Regnskapsførere

Forelesere:

Jon Baggetorp
Spydeberg Regnskapslag SA

Terje Sundt
Duett AS

 

 

 

Kursinnhold:

 • Bokføringsloven og bokføringsforskriften med forslag til endringer
  • Gjennomgang av bokføringsloven og bokføringsforskriften med vekt på elektroniske løsninger og områder hvor rutiner kan svikte
 • Muligheter og tilpasninger til en elektronisk hverdag hos kunde og regnskapsfører
  • Elektronisk faktura EHF - eFaktura - scannet faktura
  • Hvordan utnytte teknologien til fakturering, mottak av faktura, remittering og bokføring
  • Rasjonelle løsninger vedrørende krav til prosjektregnskap
  • Integrasjon med elektroniske kasser og eksterne faktureringssystemer
  • Full integrasjon med bank
  • Elektronisk dokumentasjon - oppbevaring
 • Dataflyt i landbruket
  • Innhenting av avregninger og inngående faktura med forslag til kontering
 • Norsk Bokføringsstandard
  • NBS 4 - Elektronisk fakturering
  • NBS 7 - Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
  • NBS 3 - Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år
  • NBS 2 - Kontrollsporet
  • NBS 1 - Sikring av regnskapsmaterialet
  • Ny lov om kassesystemer - krav til godkjent kassasystem fra 1. januar 2019
   • Krav og unntak fra kravene
   • Dagsoppgjør


  Pris:

  Kr 2.600 for regnskapskontor som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.
  Kr 2.600 for medlemmer i Økonomiforbundet
  Kr 3.100 for andre
  Det gis 50 % rabatt fra og med deltaker nr. 4 fra samme kontor.
  (i tillegg kommer kostnader til dagpakke på hotellet)
   

  Faglig oppdatering:

  Finansregnskap - 7 timer innenfor bokføringsregelverket
   

  Tid og sted:

  Start kl. 10:00
  Slutt kl. 17:00

  Se forøvrig innbydelse fra de enkelte fylker.
   

  Dato:Sted:Hotell:Påmelding til:
      
      
      
      
      
      
      

  Dette skjer i Norges Bondelag

  Onsdag
  20
  Juni

  Generalforsamling i BS

  Landbrukets hus
  Onsdag
  20
  Juni

  Styremøte i Norges Bondelag

  Landbrukets hus
  Tirsdag
  14
  August

  Gården som læringsarena i skolen

  Auditoriet, Arendal Bibliotek

  Våre samarbeidspartnere